La Unió denuncia que cadenes d’alimentació i intermediaris s’aprofiten de la crisi de la COVID-19

La crisi de la Covid-19 ha suposat una pujada dels preus dels aliments als consumidors totalment injustificada. La Unió de Llauradors denúncia com les grans cadenes d’alimentació i els intermediaris s’estan aprofitant de la situació per a incrementar els preus sense traslladar aquestes pujades als productors, augmentant així els seus marges comercials.

L’organització explica que, d’acord amb les dades de l’INE, l’índex de preus al consumidor (IPC) relatiu a l’alimentació ha augmentat un 2,0% en el que va de 2020, mentre que l’índex general per al conjunt de l’economia, no sols no ha augmentat, sinó que s’ha reduït un -1,2% en el mateix període. En aquest context, la quota de mercat de grans distribuïdors ha pujat durant el confinament.

Segons La Unió, “les administracions públiques han afavorit l’increment de la quota de mercat dels grans supermercats limitant l’ús dels canals curts de comercialització i els mercats de venda no sedentària, la qual cosa li ha eliminat d’una plomada la poca competència que podien fer-los aquests canals de distribució a gegants”.

Productes com els llegums i les fruites fresques (11,3%), les creïlles (5,8%) o la carn d’au (3,3%) han patit importants pujades per al consumidor. En canvi, els preus per als productors són tan irrisoris que molts productors de les creïlles i cebes han decidit deixar una part de la collita en el camp sense recol·lectar.

Caiguda important de preus als llauradors

Des de la perspectiva de la producció, els informes setmanals de conjuntura del MAPA, que ofereixen els preus pagats als llauradors i ramaders, mostren com molts productes agroalimentaris han patit dràstiques caigudes de preus. Així, per exemple, el preu mitjà de l’albergínia, el cogombre o la maduixa ha caigut per davall del 60% entre tots dos mesos, igual que la carabasseta (-41,4%), el plàtan (-36,5%), la mantega (-13,4%), el pollastre (-7,1%) o la vedella (-3,1%).

Per part seua, la baula majorista, com mostren les dades de Mercasa, ha mantingut una tendència creixent en el que a preus percebuts es refereix. Totes aquestes dades indicarien que l’increment del preu de la cistella de productes alimentaris de l’IPC es deu a un major marge de benefici dels intermediaris i les grans cadenes de supermercats i no per als llauradors i ramaders.

L’organització agrària ja ha denunciat en nombroses ocasions l’increment constant de la bretxa de preus ens els consumidors i productors durant els últims anys – acrescuda particularment en aquest període de crisi sanitària -, la qual cosa afecta significativament la sostenibilitat de la cadena agroalimentària.

En aquest sentit, La Unió ha proposat a través de la seua organització estatal Unión de Uniones catorze esmenes en el projecte de Llei sobre mesures urgents per al sector agrari, que s’està debatent en aquests moments, per a l’actualització de la Llei 12/2013 sobre cadena alimentària. Entre elles, ha proposat la regulació de la posició dominant dins de la cadena, el reforç del marc legal relatiu a les sancions i denúncies, millores en la definició de venda a pèrdues i l’ampliació del llistat de pràctiques deslleials, mecanismes que considera clau per a millorar la posició dels agricultors i ramaders en la cadena de valor agroalimentària.

No Replies to "La Unió denuncia que cadenes d’alimentació i intermediaris s’aprofiten de la crisi de la COVID-19"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    *