day : 14/03/2018 1 result

Sobre menjar i beure (3/3)

Els comportaments alimentaris constitueixen hàbits molt interioritzats, adquirits en la infància i reforçats al llarg dels anys i de les experiències; convertits en rutina, ja que formen part del dia a dia, al mateix temps presenten un fort component afectiu i relacional, perquè es construeixen en l'àmbit familiar i es consoliden en el marc de la comensalitat quotidiana i, molt en particular, la festiva. A més, les persones ens sentim emocionalment lligades als costums alimentaris de ...