day : 25/02/2019 1 result

La marca Parcs Naturals avança a Castelló

Huit empreses de Castelló han començat a comercialitzar els seus productes amb la marca Parcs Naturals en l'últim any. Un total de 21 projectes han aconseguit aquest distintiu que concedeix la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient als productes naturals, artesans i activitats de turisme vinculades amb la naturalesa o que han sigut obtinguts o elaborats dins de l'àrea d'influència socioeconòmica dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Castelló és la província on s'ha ...