day : 13/03/2020 1 result

Un software permetrà identificar en temps real la qualitat d’un producte

La tecnologia es fusiona amb el sector agroalimentari i, després de més de tres anys d'investigació, el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA) ha constituït Nulab, una star up que naix amb l'objectiu de transferir al mercat l'eina desenvolupada pel centre d'investigació. El Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària ha desenvolupat,un programari que permet mesurar en temps real paràmetres de qualitat i predir la vida útil dels productes, circums...